Publications

(Ph Alex Zhavoronkov)

(Ph Alex Zhavoronkov)

  1. Turchaninova MA, Davydov A, Britanova OV, Shugay M, Bikos V, Egorov ES, Kirgizova VI, Merzlyak EM, Staroverov DB, Bolotin DA,  Mamedov IZ, Izraelson M,  Logacheva M , Kladova O, Plevova K, Pospisilova S, Chudakov DM. High quality full length immunoglobulin profiling with unique molecular barcoding. Nature Protocols. 2016 Sep;11(9):1599 – 616. doi: 10.1038/nprot.2016.093. Link
  2. Shugay M, Bagaev DV, Turchaninova MA, Britanova OV, PutintsevaEV, Pogorelyy MV, Nazarov VI, Zvyagin IV, Kirgizova VI, Kirgizov KI, Skorobogatova EV, Chudakov DM. VDJtools: Unifying Post – analysis of T Cell Receptor Repertoires. Gardner PP, ed. PLOS Computational Biology. 2015;11(11):e1004503. doi:10.1371/journal.pcbi.1004503. Link